Shower P.V.C Pipe

شلنگ دوش P.V.C سفید

head2

شلنگ دوش P.V.Cسفید

 

 

:مشخصات فنی

- نوع شلنگ P.V.C

- جنس اتصالات P. P

- طول شلنگ 1/30 متر

- مورد استفاده جهت علم یونیک (درحمام )

:مشخصات ظاهری

-از مواد نوبسیارشفاف و درجه یک ساخته شده است

-بسیاربادوام است

-استفاده بهینه آن بیشتر درمراکزعمومی می باشد

Shower Pipe with two rotatable nuts 2 in each side