Toilet P.V.C Pipe

شلنگ توالت P.V.C سفید

head2

شلنگ توالت P.V.C سفید همراه با سرشلنگی پرسی

شلنگ توالت P.V.C سفید

مشخصات فنی :

نوع شلنگ P.V.C

-جنس اتصالات P. P

-طول شلنگ 1/10 متر

-ازنظراتصالات دردوسایز 3/4  اینچ (2/5 سانتیمتر)و 1/2  اینچ(2سانتیمتر) و طبق سفارش تبدیل دار موجود است

مشخصات ظاهری :

-از مواد نوبسیارشفاف و درجه یک ساخته شده است

-بسیاربادوام است

-استفاده بهینه آن بیشتر درمراکزعمومی می باشد

 

شلنگ توالت با مهره 2گردان
 
شلنگ توالت با مهره 3/4 گردان
Toilet pipe with rotateable nut 2
Toilet pipe with rotateable nut 3/4

شلنگ توالت با مهره 2 گردان  و تبدیل 3/4
شلنگ توالت P.V.C سفید
Toilet pipe with rotateable nut 2 and convertor 3/4
Toilet P.V.C Pipe